کمک عمومی

 • فرستنده های تلویزیون برای قندهار
 • پیوند رادیویی دیجیتال بین کابل و پیشاور
 • 28 ژنراتور به استان های مختلف
 • تجهیزات امنیتی
 • 500 کامپیوتر برای استان های مختلف
 • 15 تلمبه دستی چاه عمیق در روستاهای ولایت کابل نصب کرد.
 • بازسازی باغ وحش کابل و پارک ده مزنگ
 • 50000 بسته غذایی در ماه رمضان
 • 50000 متریک تن گندم
 • 9600 چادر برای آوارگان داخلی
 • کمک 100 افغان برای انجام حج

WELCOME TO PAKISTAN EMBASSY, KABUL'S OFFICIAL WEBSITE

WEBSITE ADDRESS www.pakembassykabul.gov.pk

پیمایش به بالا