پاکستان حملات تروریستی در مزار شریف افغانستان را محکوم کرد

پاکستان حملات تروریستی در شهر مزارشریف افغانستان در 28 آوریل 2022 را که منجر به از دست دادن جان گرانبهای افغان و زخمی شدن بسیاری دیگر شد، به شدت محکوم می کند.

دولت و مردم پاکستان همدردی، حمایت و همبستگی خود را با مردم افغانستان و به ویژه با خانواده های داغدار ابراز می دارند.

ما معتقدیم که این اقدامات شنیع تروریسم علیه افغان های بیگناه با هدف تضعیف عزم ملت افغانستان در راستای دستیابی به صلح، ثبات و پیشرفت صورت می گیرد.

هدف قرار دادن جامعه هزاره و شیعه در افغانستان از طریق این اقدامات تروریستی نیز یک نگرانی جدی است.

ما از جامعه جهانی می خواهیم که تمام حمایت ها و کمک های ممکن را به افغانستان در مبارزه با تروریسم و غلبه بر این چالش ها ارائه دهد.

اسلام آباد،
29 آوریل 2022

WELCOME TO PAKISTAN EMBASSY, KABUL'S OFFICIAL WEBSITE

WEBSITE ADDRESS www.pakembassykabul.gov.pk

پیمایش به بالا