هجدهمین نشست فوق العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی

بر روی لینک قطعنامه با عنوان «قطعنامه درباره جرایم مکرر هتک حرمت و سوزاندن نسخه‌های مصحف الشریف در پادشاهی سوئد و پادشاهی دانمارک مصوب هجدهمین جلسه فوق‌العاده شورای وزیران خارجه» کلیک کنید. سازمان همکاری اسلامی».

www.oic-oci.org/topic/?t_id=39271&t_ref=26531&lan=fa

WELCOME TO PAKISTAN EMBASSY, KABUL'S OFFICIAL WEBSITE

WEBSITE ADDRESS www.pakembassykabul.gov.pk

پیمایش به بالا