مشاوره برای شهروندان پاکستانی

با توجه به وضعیت سیاسی و امنیتی در حال تحول در افغانستان، به شهروندان پاکستانی در افغانستان توصیه می شود که در سفر و محل کار خود نهایت احتیاط را رعایت کنند تا امنیت و رفاه شخصی خود را تضمین کنند. به پاکستانی ها توصیه می شود که حرکات خود را محدود کنند، از فعالیت های غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند و از هرگونه مشاجره تحریک آمیز با افغان های محلی خودداری کنند.

WELCOME TO PAKISTAN EMBASSY, KABUL'S OFFICIAL WEBSITE

WEBSITE ADDRESS www.pakembassykabul.gov.pk

پیمایش به بالا