مشاوره برای اتباع پاکستانی

به پاکستانی هایی که در سفر/کار در افغانستان هستند توصیه می شود از گرفتن عکس یا حمل دوربین در خارج از منزل خودداری کنند. چندین مورد گزارش شده است که در آن پرسنل امنیتی افغان پاکستانی ها را به دلیل گرفتن عکس یا حمل دوربین مورد آزار و اذیت و دستگیری قرار داده اند. در اختیار داشتن دوربین یا عکسبرداری بهانه ای را برای آنها فراهم می کند تا در صورت نبود هرگونه تحریک دیگر، اتباع پاکستانی را مورد آزار و اذیت قرار دهند. به همه شهروندان پاکستانی توصیه می شود در صورت مواجهه با هرگونه آزار و اذیت، کارفرمایان و سفارت خود را در جریان قرار دهند.

WELCOME TO PAKISTAN EMBASSY, KABUL'S OFFICIAL WEBSITE

WEBSITE ADDRESS www.pakembassykabul.gov.pk

پیمایش به بالا