مراقبت های بهداشتی

  • مرکز کلیه نیشتر، جلال آباد
  • شفاخانه چهارصد تخت جناح، کابل
  • شفاخانه نایب امین الله خان، لوگر
  • 45 آمبولانس برای 12 استان
  • 14 واحد پزشکی سیار کاملاً مجهز
  • داروهای کابل، جلال آباد و قندهار
  • یک کمپ رایگان یک هفته ای چشم در جلال آباد 4818 بیمار را معالجه کرد، 357 عمل جراحی چشم را انجام داد و 4126 عینک را توزیع کرد
  • یک سازمان بشردوستانه پاکستانی تنها در سال 2008 بیش از 30000 عمل جراحی رایگان چشم را بر روی بیماران افغان انجام داد

WELCOME TO PAKISTAN EMBASSY, KABUL'S OFFICIAL WEBSITE

WEBSITE ADDRESS www.pakembassykabul.gov.pk

پیمایش به بالا