بخش مالی تصمیم گرفته است که آن دسته از بازنشستگان پاکستانی که در خارج از کشور زندگی می کنند اما در پاکستان مستمری دریافت می کنند، اکنون می توانند “گواهی زندگی” خود را ارائه دهند، که توسط هر افسر روزنامه سفارت پاکستان تأیید شده است. / یا افسر پزشکی کشور میزبان، از طریق سفارت به رئیس حساب، وزارت امور خارجه، که به نوبه خود همان را برای به روز رسانی آن در سیستم NADRA به بانک مربوطه ارسال می کند. (Life Certificate را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

دانلود یادداشت دفتر

WELCOME TO PAKISTAN EMBASSY, KABUL'S OFFICIAL WEBSITE

WEBSITE ADDRESS www.pakembassykabul.gov.pk

پیمایش به بالا