جزئیات

به ما خط بزن

می توانید از طریق فرم تماس زیر با ما در ارتباط باشید. لطفا موارد مورد نیاز را ذکر کنید و درخواست خود را تا حد امکان کوتاه بنویسید.

WELCOME TO PAKISTAN EMBASSY, KABUL'S OFFICIAL WEBSITE

WEBSITE ADDRESS www.pakembassykabul.gov.pk

پیمایش به بالا