اعلامیه

اکثر درخواست های ارسال شده برای ویزای پاکستان توسط متقاضیان افغان به درستی پر نمی شوند، به خصوص دعوت نامه و سایر جزئیات از جمله جزئیات اقامت در پاکستان به درستی پر نمی شوند. این باعث می‌شود که بیشتر برنامه‌ها برای بررسی مجدد ارسال شوند.

توضیح داده شده است که دعوت نامه الزامی به قانونی شدن یا ارسال بر روی کاغذ تمبر ندارد. دعوت نامه برای فردی که دعوت می شود ممکن است یک تکه کاغذ ساده باشد اما حاوی تمام جزئیات مانند آدرس، شماره تماس، شماره کارت هویت ملی (اگر دعوت کننده تبعه پاکستان باشد) یا PoR (اگر دعوت کننده تبعه افغانستان باشد) باشد. سایر فیلدهای درخواست ویزا نیز الزاماتی هستند که باید به درستی پر شوند.

سفارت پاکستان
کابل
6 ژوئن 2022

WELCOME TO PAKISTAN EMBASSY, KABUL'S OFFICIAL WEBSITE

WEBSITE ADDRESS www.pakembassykabul.gov.pk

پیمایش به بالا